eesti vaimse tervise ühing mtü

Toetajad ja koostööpartnerid

Alates meie tegevuse alustamisest 1996.a oleme erinevaid programme ja tegevusi ellu viinud koostöös mitmete toetajate ning partneritega. Meie supervisiooni-, koolitus- ja nõustamisteenuseid on tellinud mitmed era- ja avaliku sektori organisatsioonid. Täname kõiki koostööpartnereid!

 • Avatud Eesti Fond
 • Childhelplines International
 • Innove SA
 • Eesti Töötukassa
 • Eesti-Hollandi Heategevusfond
 • Haridusministeerium
 • Hasartmängumaksu Nõukogu
 • In Commune Bonum
 • Kesko Food AS
 • Mental Health Europe
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • Riigikontroll
 • Tallinna Haridusamet
 • Rahvusvaheline organisatsioon “Doctors to children”
 • Sotsiaalministeerium
 • Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad
 • Tallinna Noorsooamet
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 • Tamrex Ohutuse OÜ
 • Tesa SE

jpt

Täname kõiki toetajaid ja koostööpartnereid!