eesti vaimse tervise ühing mtü

Lastele ja noortele suunatud teenused

  • Programm “Terapeutiline programm lastele, kes on sattunud kriisiolukorda peale lähedase inimese surma ja nende perede psühhosotsiaalne rehabilitatsioon”

Lastel ning nende lähedastel on võimalus osaleda tugigruppides, saada psühholoogilist nõustamist ning osaleda erinevatel üritustel. Tugigruppides osalemine aitab lastel ja lastevanematel normaliseerida reaktsioone ja paremini toime tulla uues elusituatsioonis. Lapsed ja noored saavad osaleda programmis reeglina ühe aasta. Antud programmi raames oleme enam kui 10 aastat läbi viinud suviseid terapeutilisi leinalaagreid lastele, kes on kaotanud enda lähedase pereliikme.

  • Programm “Vanem Vend, Vanem Õde”

Programm ühendab endas täiskasvanud vabatahtlikke tugiisikuid ning lapsi ja noorukeid vanuses 7-17 aastat. “Vanem Vend Vanem Õde” Tallinna programmis on osalenud eesti ja vene keelt kõnelevad lapsed ja noored. Programm on osa rahvusvahelisest liikumisest “Big Brothers Big Sisters International”, mis praeguseks ajaks ühendab rohkem kui 30 riiki üle maailma. Meie ühingu juures töötas programm perioodil 1998-2008.

  • Psühholoogilise nõustamise ja noorsootöö teenus riskiperede lastele
Käesolev projekt käivitus 2006 aastal. Projekt on suunatud riskiperedest pärit laste sotsiaalsete oskuste õpetamisele ja ennetavale tööle. Lastevanematele pakutakse antud projekti raames osalemist tugigrupi töös, et toetada nende vanemlikke oskuseid ning oskust toime tulla laste probleemkäitumisega.

Pakume vajadusel lastele ja noorukitele psühholoogilist abi, selleks palun pöörduge meie poole SIIT