eesti vaimse tervise ühing mtü

Eesti Töötukassa klientide individuaalnõustamine

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner psühholoogilise nõustamise,  sõltuvusnõustamise ja võlanõustamise teenuse pakkumiseks Eesti Töötukassa klientidele erinevates Eesti piirkondades.

Teenuseid osutatakse kliendile tasuta. Teenust rahastab Eesti Töötukassa. Nõustamisele pöördumiseks on vajalik eelnev kokkulepe enda konsultandiga Eesti Töötukassas. Seejärel on meil võimalik Teid nõustamisele registreerida. Selleks palun pöörduge meie poole vormi kaudu lehekülje lõpus.  

  • Psühholoogiline nõustamine
Teenus on mõeldud neile, kes tunnevad, et tööotsinguid ja tööle saamist mõjutab mõni olukord, millele on keeruline iseseisvalt lahendust leida. Olukordi, mil tunnete, et vajate ärakuulamist ja asjatundlikku toetust, võib olla palju, näiteks töökoha kaotus või olete hakanud kahtlema oma võimetes ja oskustes või tööturule sisenemine valmistab ebakindlust ja hirmu. Nõustamise eesmärgiks on pakkuda kliendile turvalist keskkonda leidmaks lahendusi tööotsinguid takistavatele probleemidele. Psühholoogiline nõustaja abistab ja toetab klienti selgusele jõudmisel iseendas, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel, et aidata parandada tema toimetulekut. 

  • Sõltuvusnõustamine 

Sõltuvuse tekkimine on pikem protsess. Mida varem sekkuda, seda vähem kogete  negatiivseid tagajärgi. Sõltuvusnõustamine pakub tuge neile, kes soovivad sõltuvusest vabaneda või sõltuvust kontrolli alla saada. Nõustaja aitab teil leida lahendusi tekkinud pingetele ja probleemidele, et saaksite  parandada oma toimetulekut ja suudaksite rohkem keskenduda  töö leidmisele ja hoidmisele. Koostöös nõustajaga analüüsite põhjusi, mis on viinud probleemse olukorrani ning leiate uusi väljavaateid ja lahendusi tulevikuks. Nõustaja abistab ka ravi- ja muude toetusvõimaluste kaardistamisel. Sõltuvusnõustamine on tulemuslikum kui teil on endal tugev soov ja motivatsioon olukorda muuta.

  • Võlanõustamine

Töökaotus võib oluliselt mõjutada inimese sissetulekuid. Et vältida võlgadesse sattumist või olemasolevate võlgade üle pea kasvamist, tuleks võimalikult kiiresti läbi mõelda, kuidas oma kohustustega toime tulla. Võlanõustaja aitab kliendil olemasolevad kohustused  üle vaadata ja annab juhiseid, kuidas edasi minna ning mida teha. Ta on abiks maksegraafikute koostamisel ning tutvustab kliendile õigusi ja kohustusi, et tulevikus ei tekiks uusi võlgnevusi. Vajaduse korral aitab ta kliendil kohtu jaoks dokumente ette valmistada ning suunab edasi teiste spetsialistide juurde. Võlanõustamise eesmärk on toetada Eesti Töötukassa klienti tema tööotsinguid ja üldist toimetulekut takistavate võlaprobleemide lahendamisel. 

Lisainfo nõustamisteenuste kohta Eesti Töötukassa klientidele leiate ka Eesti Töötukassa kodulehel

Teenusele registreerumiseks täitke palun alljärgnev vorm ning võtame Teiega peatselt ühendust.

Email again: